Frits Schotsman

Student in Levenskunst.

fritsMijn naam is Frits Schotsman en van oorsprong ben ik kunstschilder. Het leven zie ik als een prachtig creatief leerproces waarbij ik steeds weer nieuwe fantastische ontdekkingen doe die mij het nodige aanreiken. Vanaf de tachtiger jaren heb ik mij intensief bezig gehouden met spiritualiteit en zelfontwikkeling. Daarbij heeft de inhoud van vele boeken op het gebied van spiritualiteit en toegepaste psychologie een intensieve reis door mijn bewustzijn gemaakt. Vooral het gedachtengoed van New Thought heeft mij daarbij diepgaand geïnspireerd. Deze praktisch gerichte spirituele filosofie houdt zich bezig met de wijze waarop wij met onze gedachten ons leven naar eigen keuze kunnen vormgeven. Een belangrijk doelgebied daarbij is geestelijke genezing van al onze lichamelijke en geestelijke aandoeningen. Verder is het een belangrijk instrument voor het bereiken van succes in je leven. Voor mij is dit een prachtig gereedschap en ik tracht dit zoveel mogelijk in mijn werk en leven toe te passen. Verder is de leergang van de Course in Miracles al geruime tijd een bron van wijze en liefdevolle inspiratie voor mij.
De rijke spiritualiteit van de Vedanta en het Taoïsme inspireren mij steeds weer om dieper in mijzelf af te dalen en de prachtige juwelen die daar liggen opgeslagen te ontdekken. Ik ben gefascineerd door de bevindingen van de moderne wetenschap en de raakvlakken die dit heeft met de oude esoterische tradities. De wetenschappelijke theorieën van Quantummechanica, Chaostheorie en Cybernetica blijken steeds weer op een verrassende manier aan te sluiten bij wat ik diep van binnen in mezelf ontdek en ervaar.
Verder heb ik veel NLP literatuur versleten. NLP is een krachtige technologie om je denken te organiseren voor het bereiken optimale resultaten op alle levensgebieden. Ik heb er diverse opleidingen in gevolgd en daarbij een Mastergraad behaald. Nadien ben ik enkele jaren als NLP therapeut en coach in eigen praktijk werkzaam geweest. Omdat ik tevens een Mastergraad in Reiki heb gaf ik ook healings. Al jaren doe ik intensief aan Tai Chi en Chi Gong. Dit zijn oude Chinese energetische methodes voor optimale gezondheid.
Hoe meer ik mij in de spirituele oorsprong van de mens verdiepte, des te enthousiaster werd ik over zijn onbegrensde mogelijkheden. Ik realiseerde mij dat hetgeen ik in al die jaren van spiritueel ontdekkingswerk had geleerd graag zou willen overbrengen aan een groot publiek. Daarom begon ik rond het jaar 2000 met het schrijven van spirituele teksten. Aanvankelijk nog aarzelend, maar gaandeweg steeds intensiever. In 2008 resulteerde dit in het in eigen beheer uitgegeven boek “Het Gedachte Universum”. In dit boek wordt een man tijdens een wandeltocht op het Schotse eiland Skye door een meester onderwezen in de ongekende mogelijkheden van zijn geest, en hoe hij deze succesvol in zijn leven toe kan passen. Het boek is uitstekend ontvangen en wordt nog steeds verkocht.
Het manuscript van mijn tweede boek “De Droomspiegel” is in 2015 uitgekomen. De Droomspiegel is een avontuurlijk verhaal vol gebeurtenissen die een diepere betekenis bevatten. Hierdoor bevat het vele lessen die je kunnen helpen op je levensweg. In het verhaal wordt de zogeheten Scheppingsacht geïntroduceerd. Dit is een symbool waar op ingenieuze wijze het traject welke het scheppingsproces doorloopt, is geprojecteerd. Wanneer je de eenvoudige wetmatigheden die daar het gevolg van zijn in je leven weet toe te passen, dan is alles mogelijk wat je wenst.
Eind 2015 is bovendien mijn derde boek “De Betovering van het Licht” uitgekomen. In dit boek tracht ik om op eenvoudige wijze de wezenlijke dynamiek van het scheppingsproces aan de lezer te onthullen. Het door mij ontwikkelde model van de Scheppingsacht wordt hier verder uitgewerkt voor praktische doelen. Daarbij worden de zeven essentiële fases van het scheppingsproces langs het traject van een achtvorm geplaatst, hetgeen een dieper inzicht in de eigen scheppingskracht van de lezer mogelijk maakt. In het tweede deel van het boek introduceer ik een systeem van zeven Levenskunsten, welke corresponderen met de verschillende fases van het scheppingsproces. Iedere Kunst wordt vervolgens in een apart hoofdstuk diepgaand behandeld. Ze vormen zo een praktisch gericht geheel waarmee de lezer aan de slag kan gaan om zijn grootste dromen te verwezenlijken.
In 2022 zag mijn boek “De Openbaring van Al Dat Is” het licht. In dit boek maakt Jonathan, de hoofdpersoon, een opwindende reis over het eiland Lumia. Tijdens deze reis ontmoet hij een aantal leraren die hem onderwijzen in de edele kunst van het creëren. Al doende ontdekt hij wat de diepere grond van zijn scheppingskracht is, en dat deze gelegen is in het feit dat hij in diepste wezen God in actie is.  Zo leert hij dat hij zelf het Al Dat Is in al zijn aspecten omvat en alles wat hij zich maar kan wensen tot zijn beschikking heeft.

Deel dit met je vrienden.