De Macht van Geloof.

Fragment uit Hoofdstuk 7.
Om dromen te verwezenlijken heb je een aantal krachtige instrumenten nodig. Allereerst is dat je intentie. Daarmee leg je – bijvoorbeeld door middel van een affirmatie – vast wat jij wenst voor jezelf. Vervolgens is er de verbeelding, de edele kunst van het je levendig voorstellen wat je wilt. Zoals je je uit het vorige hoofdstuk zult herinneren, is verbeelding de kwaliteit waarmee het denken zijn ideeën vorm geeft. Verbeelding is bij uitstek het gereedschap om je de wereld die je wenst concreet voor te stellen. In je verbeelding ben je altijd vrij om te creëren wat je wilt.
Geloof gaat echter veel verder dan dat. Wanneer je een idee kunt bekrachtigen door er een vast geloof aan te hechten, verhef je het naar een hoger plan. Je geeft daarmee aan het onderbewuste de dwingende opdracht om je idee uit te voeren. Zonder geloof doet het onderbewuste namelijk helemaal niets.
Onthoud deze laatste zin, want deze geeft de oorsprong van alle succes maar ook van iedere mislukking weer. Alles wat je je verbeelden kunt en waar je een vast geloof aan geeft, is dwingend voor het onderbewuste. Dit kan niet anders dan gehoor geven aan wat jij gelooft. Zonder geloof begrijpt het onderbewuste in het geheel niet dat je een bepaalde bedoeling hebt met een idee en het laat het dan ook gewoon weer los. Dus is het van vitaal belang om een vast geloof te hechten aan hetgeen je echt wilt. Zodra je gelooft in de dingen die je wilt, zal het onderbewuste alles in het werk stellen om dit voor je te verwezenlijken. Je wens zal in dat geval dan ook altijd gerealiseerd worden. Maar wat is geloof nu eigenlijk?
Veel mensen denken dat geloven een soort vrijblijvende keuze is waarvan de uitkomst geenszins zeker is. Een dergelijk uitgangspunt maakt geloven uiteraard tot een nogal wankelmoedig en mysterieus proces, waarbij je maar moeizaam grip op enig resultaat kunt krijgen. Geloven is echter totaal iets anders. Het is eenvoudigweg datgene wat jij als jouw waarheid wenst te zien. Denk in dit verband maar eens terug aan het gegeven dat de mens de schepper van zijn eigen wereld is. Deze wereld zou er nooit kunnen zijn zonder dat de mens er met zijn collectieve geloof energie aan had gegeven. Zonder een vast geloof in bepaalde ideeën zou er helemaal niets te ervaren zijn. Geloven betekent dus in feite dat een bepaald idee als waarheid wordt gezien. Geloof is waarheid voor degene die gelooft. Het is zijn zekerheid.
Wanneer je dus een droom wenst te realiseren, dan is het zaak om daarbij gezag te tonen. Het onderbewuste is namelijk geen uiterlijke instantie waaraan je iets moet afsmeken en vervolgens hebt af te wachten of het zich verwaardigen wil om je vraag te belonen. Nee, het hele mechanisme bevindt zich binnen in jouw geest, en jij bent er de bevelvoerder over. Door je innerlijk te realiseren wat je wenst, wordt dit vanzelf als ervaring naar buiten toe geprojecteerd. In feite vraag je dus niets aan het onderbewuste, maar geef je het een bevel. Voor velen zal dit aanmatigend klinken, maar toch is dit de werkelijke stand van zaken. De wereld is er niet zonder jou. Ze is afhankelijk van jouw gedachten en het is daarom dat wat jij met een vast geloof wilt door het onderbewuste altijd als een bevel zal worden opgevat.
Jouw dromen zijn krachtvelden die om uitwerking vragen. Zodra jij een droom van je vaste geloof hebt voorzien, treedt er een mechanisme in werking dat onvermijdelijk naar resultaat zal streven. Niets kan dat proces tegenhouden. Omdat in wezen alles zich binnen in jouw bewustzijn afspeelt kan het niet anders of jij moet de resultaten op ondubbelzinnige wijze ervaren.

EN BESTEL OF LEEN NU DIT BIJZONDERE E-BOOK
Deel dit met je vrienden.