De Droomspiegel

Een spiritueel avontuur.

Wanneer de zwerver Lucas Verhoeven op miraculeuze wijze in de magische wereld van Waarland verzeild raakt, belandt hij in een fantastisch avontuur. In waarland blijken de dingen namelijk net iets anders te gaan dan in zijn eigen vertrouwde wereld en Lucas valt dan ook van de ene verbazing in de andere. Zo blijkt de koning van Waarland bijvoorbeeld in staat te zijn om geheel vanuit zijn fantasie geld te scheppen, geld dat overigens maar één maand blijft bestaan. Ook de wijze waarop alle dingen geproduceerd worden is totaal afwijkend van wat hij gewend is. Ieder mens in Waarland blijkt namelijk over de gave te beschikken om deze rechtstreeks, zonder tussenkomst van enige fysieke handeling, te creëren.
Dit alles blijkt samen te hangen met het zogeheten Scheppingspaneel dat in lang vervlogen tijden vervaardigd is door de samenwerking van de toenmalige koning en een magiër. Wanneer een deel van dit paneel verdwijnt stokt de samenhang in de Waarlandse maatschappij en wordt Lucas gevraagd om te helpen bij het vinden van een oplossing. Hierdoor beland hij in een ware achtbaan van opwindende gebeurtenissen die hem voor enorme uitdagingen stelt, maar hem ook veel leert.
Met dit alles is de toekomst van Waarland rechtstreeks verbonden met wat Lucas tot stand zal weten te brengen. Zal hij er in slagen om de vrijgekomen vijandige krachten te weerstaan en zijn opdracht van de koning en diens vertrouwelingen tot een goed einde te brengen? Of moet hij het onderspit delven tegen een macht die te groot blijkt te zijn voor zijn beperkte vermogens?
In een bloedstollende confrontatie met die machtige vijand wordt uiteindelijk het uiterste van Lucas gevergd. Zal hij deze duistere macht weten te verslaan? En zo ja, slaagt hij er dan vervolgens tevens in tot de koning door te dringen en hem over te halen om zijn oude macht gedeeltelijk af te staan? Dit laatste hangt in grote mate af van het feit of deze bereid zal zijn om de oude strijd met Farian, de Magiër op te geven. Alleen dan bestaat de kans dat Waarland compleet nieuwe wegen in zal slaan en zal leren wat een leven van werkelijke rijkdom en geluk precies inhoudt.
Tenslotte zal moeten blijken of Lucas de kans krijgt om wat hij in Waarland heeft geleerd ook daadwerkelijk in de praktijk zal kunnen brengen. Zal hij zijn diep weggestoken droom om succesvol te zijn daadwerkelijk kunnen realiseren?

De diepere betekenis.

De Droomspiegel is een avontuurlijk verhaal vol gebeurtenissen die een diepere betekenis bevatten. Hierdoor bevat het vele lessen die je kunnen helpen op je levensweg. In het verhaal wordt de zogeheten Scheppingsacht geïntroduceerd. Dit is een symbool waar op ingenieuze wijze het traject welke het scheppingsproces doorloopt, is geprojecteerd. Wanneer je de eenvoudige wetmatigheden die daar het gevolg van zijn in je leven weet toe te passen, dan is alles mogelijk wat je wenst. Ieder gekoesterde wens wordt namelijk in diepste zin gedragen door een Goddelijk verlangen naar expressie en ervaring, en dit kun je in al zijn eenvoud terugvinden in een juist begrip van de dynamiek van de Scheppingsacht. Zo kun je aan de hand van dit concept alles leren over je eigen scheppingsnatuur. Ieder mens is echt in staat om alles te creëren waar hij werkelijk in gelooft. Dit gegeven zal zich gedurende het lezen van “De Droomspiegel” in diverse gedaantes aan je tonen. Dit E-Book kost € 6,95
In mijn boek “De Betovering van het Licht” wordt uitvoerig ingegaan op de praktische toepassing van de uit de Scheppingsacht voortvloeiende wetmatigheden.

EN BESTEL OF LEEN NU DIT BIJZONDERE E-BOOK
Deel dit met je vrienden.