De Betovering van het Licht

Monumant Valley

Ken jij het geheim van succes? Heb je het gevoel dat het leven jou alles brengt wat je ervan verwacht? Durf je vrij te dromen en heb je er vertrouwen in dat je dromen nog uitkomen ook. Of ben je teleurgesteld omdat je er niet in durft te geloven, en het leven je juist niet datgene oplevert wat jij er zo graag uit zou willen halen? Behoor jij tot deze laatste categorie, dan wacht je een verrassing.
Het E-book De Betovering van het Licht zou jouw leven wel eens totaal kunnen veranderen. Het gaat over een geheel nieuwe kijk op het scheppingsproces en hoe ontstellend veel dit voor jou betekenen kan. Ik realiseer me dat dit een nogal aanmatigende bewering is, maar ik kan je verzekeren dat de filosofie welke ik in dit boek ontvouw zeer ingrijpende gevolgen voor jou kan hebben, althans wanneer je de onthulde kennis in jouw leven weet toe te passen.

De kracht van jouw geest.

Jouw geest heeft een enorme kracht. Hierin wordt alles omvat waaruit jouw wereld bestaat. Hoe verbazingwekkend dit ook lijkt, toch is dit waar, omdat wat de geest bevatten en geloven kan altijd een equivalent in de wereld heeft.
Om te weten wat het geheim van succes is moet je durven dromen. Je zult je fantasie volkomen de vrije loop moeten laten om te ontdekken wat je precies wilt. Alleen dan kom je in contact met je diepste verlangens en kun je daar uiting aan geven. Jouw diepste verlangens liggen opgeslagen in je geest en soms vergt het de nodige arbeid om dit terrein bloot te leggen. Door echter je fantasie de vrije teugel te laten, maak je het mogelijk om dat terrein aan te boren en te ontdekken wat werkelijk van waarde is voor jou. Dat is dromen over je leven, en de kracht daarvan is dat het hele scala van je diepste wensen en verlangens ermee wordt blootgelegd. Door bewust te dromen, en in de resultaten te geloven, geef je jezelf de kans om ontdekkingen te doen die anderszins onmogelijk zouden zijn.

Ken het geheim van Succes.

Dromen zijn een machtig instrument in het vormgeven van je leven. Iedere geloofde droom is op zich een motor die jouw leven stuwkracht geeft in een door jou gewenste richting. Wanneer je een droom cultiveert dan geef je daarmee momentum aan je levenskracht en je zult daar dan altijd de vruchten van plukken.
Droom daarom grote dromen. Leer te vertrouwen op je diepste verlangens, want zij zijn de motiverende krachten welke jouw dromen aansturen. Verlangen en droom zijn dus hecht met elkaar verbonden. Waar een verlangen is, zal altijd een droom moeten zijn om het verlangen van de nodige drijfkracht te voorzien. Jouw geloof tenslotte, geeft het de gewenste macht om het oorspronkelijke verlangen in concrete ervaring om te zetten.
Heel veel mensen hebben onvoldoende vertrouwen in hun dromen. Dat komt omdat ze zich vergissen in de bijzondere functie die hun verlangens met zich meedragen. Die functie is er niet zo maar toevallig, maar ligt verankerd in de werkelijke aard van het scheppingsproces. Lees dit boek met een open geest en je zult begrijpen hoe belangrijk het is om de koers van je verlangens met vertrouwen te volgen. Soms echter dringen de consequenties van deze revolutionaire scheppingsfilosofie nog niet voldoende door om een succesvolle toepassing in het leven te vinden. Mocht dit bij jou het geval zijn, weet dan dat succes altijd klaarligt voor hem die oprecht gelooft in wat hij weet.
Hoe dan ook, dit boek bevat jouw bijzondere geheim van succes. Wanneer je dit kent dan weet je heel precies hoe je een leven van geluk en rijkdom kunt hebben. Om dit geheim te kennen zul je echter het nodige van jezelf moeten eisen. Je zult serieus met het geboden materiaal aan de slag moeten om het verborgen geheim dat erin besloten ligt te ontdekken. En wanneer je het ontdekt, dan zul je weten dat alles, maar dan ook alles voor jou mogelijk is, en dat je diepste verlangens er werkelijk zijn om verwezenlijkt te worden.
Dit E-Book kost € 6,95

EN BESTEL OF LEEN NU DIT BIJZONDERE E-BOOK
Deel dit met je vrienden.