Liefde en Toewijding.

Fragment uit Hoofdstuk 9.
Laten we nu eens kijken naar wat er gebeurt wanneer je liefde, geloof en toewijding met elkaar verbindt. In dat geval zijn het jouw diepste waarden die jij op de wereld projecteert. De energie hiervan zal altijd naar je terug vloeien. Wat je in beweging zet stroomt namelijk altijd weer naar je terug. Dat kan in vele vormen zijn, maar de essentie is daarin altijd vertegenwoordigd. Wanneer je een waarde die door liefde gedragen wordt deelt, dan is in alles wat naar je terugkomt de essentie van die liefde aanwezig. Denk je eens in welk een geweldig principe hier werkzaam is. Het betekent gewoonweg dat je nooit werkelijk kunt falen, zolang je dit beginsel maar in het oog houdt en er naar handelt. Jouw liefde en toewijding zullen er garant voor staan dat je werk een succes zal zijn. Bedenk echter dat er altijd mensen zullen zijn die hetgeen jij wilt communiceren niet oppikken en als gevolg daarvan enkel maar weerstand ontwikkelen. Dat heeft op zich niets te betekenen zolang jij je maar laat leiden door je eigen liefdevolle beginselen. Dergelijke mensen haken vanzelf wel af, of zien ineens het licht. Maar dat is verder geheel en al aan henzelf. Jij hoeft je daar in ieder geval geen zorgen over te maken. Uiteindelijk zal jouw liefde en toewijding voor jou altijd de doorslag geven. Zolang jouw motivatie op de juiste wijze gevoed wordt zul je merken dat je deskundigheid op het gebied van je doelstelling alleen maar toe zal nemen. Dit komt omdat je altijd leert wat je onderwijst. Hoe meer je dus onderwijs geeft in de dingen die jouw passie hebben, des te meer deskundigheid je erover zult ontwikkelen. Wanneer je de relatie tussen jouw leergang en de mate waarin je het geleerde aan anderen onderwijst ten volle hebt doorgrond, dan heb je zeker een belangrijk succesprincipe aan het licht gebracht.
Wanneer je liefde communiceert dan zal dat, zoals reeds gezegd, altijd weer vermeerderd naar je terugvloeien. Het kan daarbij echter een onverwachte vorm aannemen, bijvoorbeeld door een kans die je niet eerder verwacht had. Wat ik bedoel is dat je niet altijd kunt voorspellen hoe de door jou in beweging gezette kwaliteit door de wereld gereflecteerd zal worden. Liefde kan namelijk vele gedaantes aannemen. Je moet echter begrijpen dat je altijd de essentie van hetgeen je uitstraalt zult ontvangen. Alleen de vorm waarin dit gebeurt zal onvoorspelbaar zijn. Hier komt nog bij dat je grote verantwoordelijk draagt voor hetgeen je ontvangt.
Laat me dit verduidelijken. Wanneer je jouw doel nastreeft, om het even wat, dan biedt je altijd een product of dienst aan die je wenst te delen met anderen. Je wisselt , met andere woorden, energie met die anderen uit. Voor het leveren van dit product of dienst krijg je doorgaans energie terug in de vorm van geld. Hierin is altijd de liefde vervat welke jij in je werk hebt geleverd. Maar nu je zogezegd het equivalent van liefde in handen hebt, zul je hiermee ook weer iets liefdevols moeten ondernemen, anders gaat de kracht ervan verloren. Wanneer je bijvoorbeeld al het geld dat je ontvangt consumeert, dan bouw je niet verder, maar breek je af. De energie verdwijnt geheel uit je systeem en je zult met lege handen achterblijven. Beter is het om slechts een deel van wat je ontvangt te consumeren en de rest opnieuw met liefde in omloop te brengen. Dit doe je bijvoorbeeld door je geld te investeren in winstgevende projecten waar jij in gelooft. Hierdoor groeit je kapitaal en het resultaat ervan kun je steeds weer opnieuw investeren. Zolang je daarin je belangrijkste waarde blijft stoppen zal niet alleen je vermogen en je rijkdom toenemen, maar ook je vreugde en je geluk.
Wanneer je daarentegen je toegenomen waarde zou investeren in projecten welke niet ondersteund worden door je diepste waarden dan zul je zien dat de waarde van je rijkdom weliswaar kan toenemen, maar dat je geluk en levensvreugde steeds minder worden. Om kort te gaan: Je kunt enkel ontvangen wat je bereid bent te geven.

EN BESTEL OF LEEN NU DIT BIJZONDERE E-BOOK
Deel dit met je vrienden.