Het Wonder van Overvloed.

Fragment uit Hoofdstuk 5.
The Storr - Isle of SkyeWe keken toe hoe de mistflarden, onder invloed van een ongedurige wind, zich in steeds weer wisselende gewaden rond de bergen drapeerden, waardoor deze voortdurend een andere gedaante aan ons vertoonden. Wat het ene moment vanuit het schijnbare grijze niets als een onbestemde, grauwkleurige vorm op-doemde, werd het volgende ogenblik weer door een nieuwe grijze sluier verhuld, en verdween daarbij weer even moeiteloos uit het zicht als dat het was versche-nen. Het was als een enorm theater waarin een kosmisch schimmenspel het toneel doorlopend liet veranderen. En te midden van dit alles weerkaatste het meer, als een immense, matgepolijste spiegel, dit vormenspel van mist en bergen.
Het maakte een diepe indruk. Nadat we enige tijd dit verbazingwekkend mooie schouwspel hadden bewonderd, begon Marcus te spreken.
“Weet je, “zo zei hij, “dat je hier momenteel in zeer compacte vorm het wonder van overvloed aanschouwt.”
“Hoe bedoel je dat?” vroeg ik.
“Nou kijk, in dit prachtige tafereel dat de natuur ons voorschotelt ligt het hele ontwikkelingsproces van de overvloed besloten. Ik zal je dat eens uitleggen, maar laat ik eerst met iets anders beginnen. Je zult je misschien afgevraagd hebben waarom ik vanmorgen nog helemaal niets over het thema van vandaag heb gezegd. Dat komt omdat ik bewust heb willen wachten tot we hier op deze plek zouden zijn. Ik had al enig vermoeden van de prachtige sfeer die hier zou heersen en had voor mezelf besloten dat deze ambiance een geschikte achtergrond zou zijn voor mijn verhaal van vandaag. En nu ik hier ben overtreft alles zelfs mijn stoutste verwachtingen. Ik vind het ronduit fantastisch en had me geen beter decor voor mijn les van vandaag kunnen wensen.
Nu dan, ik zal je vertellen wat de scheppingswet van vandaag is en ik denk dat je het na mijn toelichting met me eens zult zijn, dat deze goed in de omgeving hier past. Ik zal je niet langer in spanning laten en je de derde scheppingswet onthullen. Ik kreeg een kaartje met de volgende tekst aangereikt.

Derde Scheppingswet:
Waar een verlangen leeft, daar zijn ook altijd de middelen om dit te verwezenlijken.
Er is altijd overvloed!

Een ambitieuze bewering zou je kunnen zeggen, maar dit is nu een wet die alle elementen voor een succesvol leven bevat. Ik zal je uitleggen wat ik ermee bedoel.”
Hierop liet hij weer een korte pauze vallen, waarin ik me realiseerde dat hij er weer in geslaagd was om mij uiterst nieuwsgierig te maken naar hetgeen hij mij nu weer zou gaan onthullen.
Marcus vervolgde zijn verhaal.
“Om te beginnen”, zei hij, “moet je weten uit welke achtergrond deze scheppingswet voortkomt om zijn rijke mogelijkheden te kunnen onderschrijven. Hij is eigenlijk tegelijkertijd geboren met de intentie van de Geest om ervaringen te creëren. Zoals je inmiddels weet kunnen ervaringen in geen enkele andere ruimte plaatsvinden dan in die van de Geest zelf. Immers, dat is het veld waarin alle overige ruimtes hun bestaan hebben.
En omdat de Geest alles in- en uit zichzelf creëert, wordt er in iedere intentie tegelijkertijd het zaad voor de verwezenlijking daarvan geboren. Het zou absurd zijn wanneer de Geest zich dingen zou wensen die niet te verwezenlijken zijn. Dat zou in strijd zijn met het wezen van zijn verlangen en dat is geworteld in dezelfde grond van waaruit de verwezenlijking zal moeten opbloeien. Omdat de macht van intentie en zijn verwezenlijking is overgedragen aan ieder individueel mens, bezit deze daarmee ook het vermogen om iedere intentie waarin hij werkelijk gelooft ook daadwerkelijk te realiseren. Jij als mens, hebt dus de potentie om alles wat je wenst ook daadwerkelijk te ontvangen.
Maar om iets te ontvangen zul je ook moeten investeren. De dingen die je wenst voor jezelf kunnen enkel verkregen worden door het echt te willen en er iets voor te geven. Deze gift kan van alles zijn, maar essentieel is dat de kwaliteit van je gedachten de aard van wat je krijgt bepaalt. De belangrijkste gift om iets te verkrijgen wordt dan ook in je eigen denken gedaan door middel van het creëren van de juiste gedachten en daar trouw aan te blijven. Een intentie in jouw denken zal altijd een kiem zijn voor de verwezenlijking daarvan. Dus zodra jij een verlangen serieus neemt – er met andere woorden geloof aan hecht – is er niets ter wereld dat aan de verwezenlijking daarvan zou kunnen tornen. Zo kun je weten dat je altijd omringd bent door een overvloed aan mogelijkheden die je welwillend ten dienste staan. Het Universum is er dus om volledig in al jouw diep doorvoelde wensen te voorzien.
Je geloofde gedachten scheppen uiteindelijk altijd de gewenste omstandigheden.”

EN BESTEL OF LEEN NU DIT BIJZONDERE E-BOOK
Deel dit met je vrienden.