De Kracht van een ruimer Perspectief

Fragment uit Hoofdstuk 2
Na de lunch stelde Otto aan Jonathan voor om een kleine wandeling te maken.
“Dan kan ik je meteen inwijden in de wereld van de eerste sleutel voor de poort naar succes,” kondigde hij aan, terwijl er  een geheimzinnig glimlachje rond zijn mond speelde.
Jonathan’s nieuwsgierigheid was meteen gewekt, en met een gevoel van blijde verwachting ging hij samen met Otto op pad in de richting van de vallei. Er werd weinig gesproken, en na een half uur lopen langs een bergstroom die door de vallei heen slingerde kwamen ze aan bij een houten bank die een schitterend uitzicht bood op de kronkelende rivier en het achterliggende bergland. Otto nam plaats en nodigde Jonathan uit om naast hem te komen zitten.
“Je kunt je uiteraard nog wel herinneren dat we, voordat we aan onze spannende landing begonnen, spraken over het verhogen van je bewustzijn tot een niveau waarbij je Al-Dat-Is als het ware kunt omvatten.”
“Uh…. ja,” reageerde Jonathan aarzelend. “Ik heb toen moeten afhaken, zoals je je nog wel zult herinneren.”
“Uiteraard weet ik dat nog, en ik begrijp zeker dat je wat dat betreft nog wel met de nodige vragen zult zitten. Toch heb je, zonder dat je dit wellicht beseft, al veel meer begrepen van wat ik je verteld heb. Op onbewust niveau zijn er namelijk dingen aangeroerd die voordien nog slapende waren, en die door het boek zijn wakker geschud. Door je recente ervaringen zijn deze alleen nog maar verder aangewakkerd.”
“Daar zeg je wat, maar overigens begrijp ik nog steeds geen snars van de raadselachtige gebeurtenissen die er toe hebben geleid dat ik mij in deze huidige situatie bevind. Je zult begrijpen dat ik ook daar dolgraag meer over te weten wil komen.”
“Vanzelfsprekend. Natuurlijk wil je weten hoe het mysterieuze boek op jouw levenspad is gekomen en wat het te betekenen heeft. En uiteraard ben je nieuwsgierig naar de rol die ik daarin speel.”
Jonathan knikte gretig.
“Ik kan je daar echter vooralsnog niets anders over vertellen dan dat ik de uitgever van het bewuste boek ben. Voor meer informatie is de tijd nog niet rijp, zo er ooit een moment zal komen dat dit wel het geval zal zijn. Hier zul je het tot mijn spijt mee moeten doen; het is niet anders. Maar goed, sta me toe om dan toch de draad van mijn betoog weer op te pakken, en je in dat verband iets meer uit te leggen over de eerste sleutel waarover het boek spreekt. Ik vermoed dat je hierdoor wel weer op het goede spoor terecht zult komen.”
Jonathan slaakte in berusting een zucht, en gaf zich bereidwillig over aan wat komen ging. Een klein, begripvol glimlachje plooide de lippen van Otto terwijl hij zijn verhandeling begon.
“De eerste sleutel onthult, zoals je inmiddels weet, het volgende:

“Alles wat je wenst is er al.
Je hoeft het enkel maar op te pakken.”

Otto liet even een korte pauze vallen alvorens hij verder ging.
“Nu zul je je waarschijnlijk wel afvragen wat deze bewering nu precies waard is. Ik zal trachten het je zo beknopt mogelijk uit te leggen.
Allereerst moet je weten dat de wereld waarin jij leeft veel meer te bieden heeft dan je waarschijnlijk tot nu toe beseft hebt. In feite zijn de mogelijkheden onbegrensd.
Hoe dat komt? Ik kan daar een lange verhandeling over houden, maar het lijkt me een beter idee om  me te beperken tot de essentie. Kort gezegd komt het er op neer dat alle gebeurtenissen hun bestaan ontlenen aan een dimensie waarin alles reeds als een potentie aanwezig is. In de filosofie van het genootschap waartoe ik behoor wordt deze dimensie Al-Dat-Is genoemd. Je hebt die term vandaag al eerder vernomen. In Al-Dat-Is is alles weliswaar als potentie aanwezig, maar nog niet tot bestaan gebracht. Wanneer er iets, om het even wat, in jouw leven gebeurt, dan vindt dit altijd zijn oorsprong in deze dimensie van Al-Dat-Is. Sterker nog, alles wat er in jouw leven gebeurt wordt in feite door jouzelf hieraan onttrokken.”
“Wacht even,” onderbrak Jonathan, Bedoel je nu dat ik alles, maar dan ook alles in mijn leven zelf naar mij toe trek?”
“Inderdaad, dat is zo, en ik begrijp dat je daar wat moeite mee zult hebben, maar ik kan je verzekeren dat het allemaal de komende dagen duidelijk zal worden. Laten we maar eens één facet hiervan wat nader belichten. Daarvoor lijkt het me een goed idee om in gedachten weer even terug te keren naar onze ballonvaart van vandaag. Tijdens deze reis heb je kunnen ontdekken dat jouw perspectief op de wereld zich wijzigt naarmate de vlieghoogte verandert. Hoe hoger jouw standpunt is, des te ruimer wordt jouw perspectief. Jij kwam er zelfs spontaan achter dat dit met jouw denken ook wel eens het geval zou kunnen zijn, en daarmee sloeg je de spijker op zijn kop. Jouw denken wordt inderdaad beïnvloed door de afstand die je tot je gekozen onderwerp inneemt. Hoe groter die afstand, des te ruimer je mogelijkheden, en des te kleiner jouw gehechtheid zal zijn. Wanneer je de analogie van het hoogteverschil op jouw denken toepast, dan zul je ontdekken dat de intentie van jouw denken in feite bepaalt wat je ervaart.
Ik zal je een voorbeeld geven om dit te verduidelijken. Stel dat je geen besef hebt van een ruim perspectief en je een leven leidt waarin je je stelselmatig concentreert op wat zich dicht bij je bevindt, dan zul je daar als het ware in gevangen zitten. Je ziet dan het grotere verband niet, maar enkel dat deel waar je op focust.
Wanneer je echter een ruimer perspectief kiest, en vanuit dit besef inzoomt op datzelfde aspect dan gebeurt er iets bijzonders. Op verrassende wijze ontdek je dan ineens wat er gebeurt als je je gewaarzijn vernauwt tot een enkel aspect van dit ruimere perspectief terwijl je weet dat er veel meer mogelijk is. Je trekt dan als het ware je aandacht terug van een ruimer gewaarzijn, en richt je op een bepaald aspect om het beter te leren kennen. Let wel, je bent je tegelijkertijd ten volle bewust van het feit dat er meer is dan dit ene aspect, en juist deze realisatie geeft je maximale vrijheid.
En nu komen we op een belangrijk punt dat licht zal werpen op de eerste sleutel naar succes. Het ruimste perspectief dat je kunt realiseren is dat van Al-Dat-Is. Wanneer je nu ten volle beseft dat dit allesomvattende perspectief zich in jou bevindt, dan weet je ook dat alles wat je wenst in jou aanwezig zal moeten zijn. En als het aanwezig is, dan hoef je het uiteindelijk alleen maar op te pakken om het ervaarbaar te maken.”
“Dat zou ik graag willen geloven, maar zou je me dan eerst eens wat meer over de aard van dit Al-Dat-Is willen vertellen. Betekent dit werkelijk dat alle bestaan hierin vervat is?”
“Het betekent zelfs meer dan dat. In Al-Dat-Is ligt alles wat bestaan heeft, alles wat nu bestaat en alles wat nog gaat bestaan besloten. Dus zowel alles uit het verleden, het huidige nu en de toekomst liggen hierin opgeslagen. En dat moet ook, want denk maar eens na. Hoe zou er ook maar iets kunnen gebeuren wanneer er niet de mogelijkheid toe zou bestaan. Dat zou doodeenvoudig bespottelijk zijn. Maar de waarheid is dat alles, maar dan ook alles mogelijk is. Het gekste dat je kunt bedenken bestaat reeds in de dimensie van Al-Dat-Is. En daarbij is de kwestie of het zich al dan niet gemanifesteerd heeft van ondergeschikt belang. Het feit dat je iets bedenken kunt is al voldoende om te weten dat de gedachte alleen al mogelijk is gemaakt door deze alomvattende tegenwoordigheid. Ook de creatie van jouw huidige bestaan hier op aarde betekent dat dit reeds altijd als mogelijkheid in Al-Dat-Is aanwezig is geweest. En omgekeerd is het zo dat jij altijd toegang hebt tot de oneindige mogelijkheden welke in deze dimensie voorhanden zijn. Denk je eens in wat een geweldige rijkdom hierin besloten ligt. Dat is de schitterende waarheid die de eerste sleutel in zich herbergt.
In de praktijk betekent dit dus dat je alles kunt krijgen wat je wenst, omdat de mogelijkheid daartoe werkelijk bestaat. Je kunt dus bewust jouw bestemming kiezen. De truc is dat je je hiervan bewust wordt, zodat het afstemmen op iedere wens of verlangen niets anders is dan geloof hebben in de verwezenlijking ervan. Dat is wat er met oppakken bedoeld wordt.”
“Dit klinkt allemaal volkomen logisch,” reageerde Jonathan, “maar desalniettemin heb ik toch nog de nodige moeite om het allemaal te geloven.”
“Vanzelfsprekend heb je nog twijfels. Zo hoort het ook. Maar toch is dit alles wat je nu van mij krijgt. Sommige dingen hebben nu eenmaal een zeker rijpingsproces nodig om zich op succesvolle wijze te kunnen ontvouwen. Ik kan je echter verzekeren dat wat ik je tot nu toe verteld heb een stevige basis zal vormen voor het verdere verloop van jouw leerproces…., tenminste, als je hier mee door wilt gaan.”
“Dat wil ik heel graag,” reageerde Jonathan geestdriftig. Deze dag had hem het nodige vertrouwen gegeven, en het vooruitzicht op een intensieve leergang zag hij inmiddels dan ook als een opwindende uitdaging.
Otto knikte goedkeurend. “Dan beloof ik je bij deze dat je de komende dagen een schitterende reis zult gaan maken die je via de route van alle negen sleutels uiteindelijk naar de geheime poort van succes zal voeren. En daar zal je een grote verrassing wachten.”

EN BESTEL OF LEEN NU DIT BIJZONDERE E-BOOK
Deel dit met je vrienden.