Hebben en Zijn

Fragment uit Hoofdstuk 8

Loch Torridon - Schotland“Wat vind je ervan als we ons nu eens verder gingen verdiepen in de rol die jij in het scheppingsproces inneemt?”
Ze hadden zojuist van een lichte lunch genoten, en waren in de prachtige tuin achter het huis gaan zitten. Nadat ze een tijdje over de schoonheid van de tuin en het noodzakelijke onderhoud hadden gesproken, was deze vraag zomaar ineens over de lippen van Peter gekomen. Jonathan hoefde hier niet lang over na te denken, en reageerde met enthousiaste instemming.
“Nu dan,” begon Peter. “Dat jij een belangrijke rol in het scheppingsproces speelt mag zo langzamerhand wel duidelijk voor je geworden zijn. Je hebt inmiddels geleerd hoe jouw gedachtekracht het vermogen heeft om je wereld naar eigen inzicht vorm te geven. Waar het in de komende les echter om gaat is op welke wijze je dit vermogen optimaal gebruiken kunt.
Laten we beginnen bij het fundament waar alles op rust. Zoals je weet is God de bron en het wezen van Al-Dat-Is. In zijn alomvattend gewaarzijn van zichzelf weet hij dat hij alles is dat is. En omdat hij besef heeft van het feit dat hij in dit alles als bron aanwezig is bevestigt God dit met de innerlijke realisatie: ‘IK BEN’. Hiermee openbaart hij zich dus als de bron van alle Zijn.
Jij bent een wezen dat vanuit dit Zijn is gecreëerd, en je bent daardoor begiftigd met dezelfde kwaliteiten en vermogens. Door ‘IK BEN’ in jezelf te onderkennen verklaar je dan ook op krachtige wijze dat je een Goddelijk wezen bent dat voorzien is van alle bijbehorende vermogens. Daarmee ben je God niet, maar vertegenwoordig je hem als zijn medeschepper. Dit is precies zoals God het gewild heeft. Daarom kun jij je dus op eenzelfde manier in een rol verplaatsen als God.”
“De logica hiervan begrijp ik wel,”onderbrak Jonathan, “maar ik heb moeite met het idee dat ik een rol moet kiezen om iets te kunnen verwezenlijken. Ik ben toch zeker wie ik ben, en ik meen inmiddels geleerd te hebben dat ik tot het totale besef daarvan moet zien af te dalen om van daaruit mijn wensen te realiseren. Of zie ik dat verkeerd?”
“Heel scherp opgemerkt, en het is goed dat je dit aanroert,” reageerde Peter. “Het is inderdaad essentieel dat je een goed besef hebt van wie je in diepste wezen bent. Maar wie jij in diepste wezen bent is niet tot creëren in staat zonder een deel van al wat je bent denkbeeldig af te zonderen. Zoals je je wellicht zult herinneren, is dat de kern van het scheppingsproces. Zonder deze afzondering is creatie onmogelijk. Zonder afzondering ben je je enkel gewaar van wie je als geheel bent zonder dat je een specifiek aspect daarvan ervaart. Wie je bent is een staat van Zijn en dit omvat altijd het geheel. Schepping begint zodra je deze ongebroken staat in gedachten verlaat en het verlangen ontwikkelt om iets hiervan als een aspect van jezelf te ervaren. Je verklaart in dat geval dat je iets anders bent dan het geheel, en neemt dus een rol aan waarvan je wilt dat deze je datgene gaat brengen wat je ervaren wilt. Dit bevestig je met de verklaring ‘IK BEN DAT’. Er is dus een verschil tussen wie jij bent en wie jij tijdelijk verkiest te zijn, tussen ‘IK BEN’ en ‘IK BEN DAT’.
“Bedoel je nu dat ik deze dingen letterlijk moet verklaren?”
“Dat hoeft niet persé. Het gebeurt automatisch door het geloof dat je aan iets hecht. Door geloof aan iets te hechten verklaar je het in feite. Uiteraard helpt het wanneer je je hier bewust van bent en het expliciet verklaart, maar nogmaals, het is niet noodzakelijk. Ook hier geldt dat het bewustzijn van iets altijd krachtiger is dan onwetendheid.
Maar laten we onze weg vervolgen. Door IK BEN DAT te verklaren maak je echter een keuze uit Al-Dat-Is, en dat verwijdert je uit het gevoel van één zijn met het geheel dat je in wezen bent. Dat komt, zoals ik al zei, omdat door je verbinding met een deel van het geheel jouw gewaarzijn los komt te staan van dat geheel. Er is een scheiding tussen wat je kiest en alles wat daarbuiten valt.
Zolang je echter beseft dat dit plaatsvindt is er niets aan de hand. Je weet dat je een rol speelt om iets van jezelf ervaarbaar te maken. Je kiest een bepaald gezichtspunt, maar tegelijkertijd weet je dat je meer bent dan dat gezichtspunt. De rollen die je speelt zijn dus niets anders dan voertuigen om aspecten van jezelf ervaarbaar te maken. Het is een herhaling van het creatieve proces dat door God zelf in gang is gezet.
Peter liet een korte, maar veelzeggende pauze vallen, en vervolgde met nadruk:
“Dit brengt ons bij de kern van deze les, waarbij ik je de zesde sleutel tot succes zal geven:

“Om te hebben moet je zijn.”

Dit betekent dat je om iets wat je wenst te realiseren je dus een rol dient aan te nemen van iemand die dat heeft. Die rol is dus noodzakelijk voor de verwezenlijking. Nogmaals, dit betekent niet dat je je volledig met die rol identificeert. Dat zou namelijk betekenen dat je niet alles bent, maar enkel beperkt bent tot hetgeen je gekozen hebt. De identificatie is slechts gedeeltelijk en fictief om mogelijk te maken dat je je met je wens verbindt, en deze kunt ervaren. Je bent in die rol dus degene die de betreffende ervaring mogelijk maakt, meer niet.
Gehechtheid aan een rol en zijn bijbehorende ervaringen zal het proces echter altijd  bemoeilijken. Loslaten zal je daarentegen vrijheid geven. Dit is een fundamenteel scheppingsbeginsel. Is het je enigszins duidelijk?”
“Ik begrijp wat je bedoelt. Alleen is het voor mij nu de vraag op welke wijze ik een rol zou moeten kiezen, en of alles werkelijk zo gladjes verloopt als jij nu beschrijft. Want is het niet zo dat wanneer je je iets voorneemt om te bereiken er dikwijls al snel problemen opduiken die het erg moeilijk maken om dat doel te verwezenlijken.”
“Dat snap ik. En ik moet je gelijk geven, want doorgaans verschijnen er inderdaad diverse complicaties wanneer je je iets belangrijks ten doel stelt. Zodra je namelijk een nieuwe intentie – en daarmee dus een nieuwe rol – kiest, dan komt de essentie van wat je niet gekozen hebt ook naar je toe. Dat komt omdat het voor de ervaring noodzakelijk is om het te ervaren aspect van het geheel af te zonderen. Datgene wat je niet gekozen hebt drukt zich dan naar voren als een contrasterende achtergrond van wat je gekozen hebt. Het scheppingsproces genereert dus altijd een ervaring die als contrast dient voor hetgeen gekozen is. Het kan dus niet anders of dit roept de één of andere vorm van conflict op, en dat zul je dus altijd moeten zien te hanteren. Een uitdagende bijkomstigheid is verder dat de contrastervaring meestal is samengesteld uit delen welke je in een verleden hebt proberen weg te stoppen. Ik heb het dan over oude, beperkende overtuigingen waar je vaak geen bewuste herinnering meer aan wilt hebben. Deze overtuigingen weerspiegelen een beperkt geloof in je mogelijkheden, hetgeen betekent dat je jezelf in het verleden niet hebt toegestaan om datgene te hebben waar je nu voor hebt gekozen. Zodra je nu dus iets kiest dat je jezelf in het verleden niet hebt toegestaan om te hebben, dan wordt de onderliggende overtuiging steevast actief, en dit kan diverse vormen aannemen. De kunst is nu om het allemaal te accepteren en de contrastervaring volkomen toe te laten in je bewustzijn, en deze vervolgens op natuurlijke wijze los te laten.”
“Hoe zou ik dat dan moeten doen?” vroeg Jonathan.
“Ik vermoed dat je dit al weet. Denk maar eens terug aan wat anderen jou op dit gebied reeds onderwezen hebben.
Jonathan’s gedachten dwaalden rusteloos rond in zijn geest, en ineens herinnerde hij zich wat Fiona hem omtrent het omzetten van zwakte in kracht had verteld. Vrijwel meteen daarop dook ook de herinnering weer op aan de les van Otto waarin deze hem had geleerd om zich steeds hoger boven zijn omstandigheden te verheffen om daarmee een ruimer perspectief op een situatie te verwerven. Deze beide lessen zouden hem heel goed kunnen helpen om zich te bevrijden van beklemmende overtuigingen, realiseerde hij zich. Hij maakte Peter deelgenoot van zijn ontdekking, waarop deze met een beminnelijk glimlach reageerde en voorstelde om het daar voor deze dag dan maar bij te laten. En Jonathan, die voelde dat hij voor vandaag wel ruimschoots genoeg had opgestoken, ging daar graag mee akkoord.

EN BESTEL OF LEEN NU DIT BIJZONDERE E-BOOK

Deel dit met je vrienden.