Drie Denkfases

Uit het aanvullend manuscript van Meester Farian (Fragment uit Hoofdstuk 10)

La Meije FrankrijkJij ontwerpt je eigen wereld waarin je doormiddel van je zelfgeschapen lichaam binnentreedt. Dit lijkt vreemd, maar lang geleden heb jij je bewustzijn voor een groot deel van je scheppingskracht afgesloten, en hierdoor lijkt het alsof je niet zoveel meer met de schepping van je eigen leefwereld te maken hebt. Dat is een grote dwaling en daarom zou ik je nu uiteen willen zetten wat jouw unieke rol in de schepping is.
Omdat jij een denker bent, ben jij ook de schepper van de wereld waarin je leeft. Jij bent de ultieme ontwerper van alle gebeurtenissen die zich in jouw leven voordoen. Er is altijd een niveau in jouw denken te vinden waarop jouw verantwoordelijkheid voor je ervaringen terug te vinden is. Wanneer jij je scheppingsrelatie met je ervaringen vergeten bent, dan maakt dit op zich helemaal niets uit, want verschijnen doen ze toch. Wanneer je daarentegen de macht van jouw scheppingskracht erkent, dan wordt er een wereld van ongekende mogelijkheden voor je geopend. Je kunt dan in alle vrijheid alles creëren wat je wenst, omdat je de absolute heerschappij hebt over alles wat je ervaren wilt. Dit is een uiterst belangrijk gegeven, want het is de sleutel tot succes op alle levensgebieden. Immers, wanneer je begrijpt dat je de heerschappij over alles in jouw leven hebt, dan geeft dat je de macht om alles te scheppen wat je wilt. Iedere gedachte die je gelooft en vasthoudt vindt dan ook zijn weg naar het onderbewuste, dat vervolgens altijd een manier vindt om het te vertalen naar een passende ervaring.
Dat je je wereld door je eigen denken creëert wil overigens nog niet zeggen dat je deze wereld bent. Iedere denker staat namelijk altijd los van hetgeen hij gedacht heeft. Hij ervaart zijn gedachten, maar deze bepalen niet zijn identiteit. Zijn identiteit heeft hij van de Geest gekregen en daar kan hij niets aan veranderen. Jij bent dus niet je ervaringen, maar je hebt ze. Ze trekken aan je voorbij en alleen jij bepaalt of je ze vast wilt houden om nog wat vaker te gebruiken, of dat je ze voor altijd los wilt laten. In dat laatste geval keert de betreffende ervaring niet meer bij je terug, maar wordt in de schoot van de Geest teruggenomen. Wanneer je dit proces begrijpt dan zul je ontdekken dat het leven een buitengewoon boeiend spel is waarvan je zelf volledig de inhoud bepaalt.
Vanuit jou gezien verloopt het hele scheppingsproces in drie essentiële fases. Deze zijn:

  1. Inspiratie
  2. Activatie
  3. Manifestatie
  1. In de eerste fase stem je je af op een verlangen dat in je leeft en dat je verwezenlijken wilt. Je wordt hierbij geholpen door de toestroom van levenskracht die in de Geest ontspringt. Dit wordt inspiratie genoemd. Inspiratie heeft hier dus geen andere functie dan het verlichten van je denkproces. Jij bent degene die denkt en de Geest doet niets anders dan het aanvoeren van de levenskracht die je voor het denken nodig hebt.
  2. Wanneer je een verlangen wil realiseren, dan vorm je je daarvan een beeld. Hoe vitaler dit beeld, des te krachtiger zal de manifestatie van je verlangen zijn. Verbeelding speelt dus een vitale rol in het scheppingsproces. Zonder verbeelding is creatie onmogelijk, omdat er dan geen voorstelling bestaat van wat er gewenst wordt. Het onderbewuste heeft dan onvoldoende informatie om je verlangen te manifesteren. Een uitstekende manier om kracht aan een idee mee te geven is het werken met een affirmatie. Dit is een uitsprak waarin je in bevestigende bewoordingen uitspreekt wat je wenst. Doormiddel van een affirmatie wordt een idee vaster in het onderbewuste verankerd. Bovendien wordt het denken door het uitspreken van een affirmatie geconcentreerd en is daardoor veel krachtiger. Een affirmatie werkt als het focussen van zonlicht via een vergrootglas. Het brandpunt dat hieruit ontstaat heeft een enorme energie die in staat is om dingen in vuur en vlam te zetten.
    Er is echter nog iets dat onontbeerlijk is bij het realiseren van een verlangen en dat is geloof. Het onderbewuste heeft namelijk een ondubbelzinnige instructie nodig om een verlangen te kunnen realiseren. Dit wordt bereikt door het cultiveren van een vast geloof. Alles wat je werkelijk gelooft zal zich in jouw leven manifesteren. Wanneer je niet echt gelooft in de verwezenlijking van je verlangen, dan weet het onderbewuste niet of het werkelijk bedoeld is om uitgevoerd te worden, en dus doet het er niets mee. Zonder vast geloof in de realisatie ervan, sterft ieder verlangen een zekere dood. Samengevat dien je dus je wens met krachtige verbeelding en geloof op de onderbewuste spiegel te projecteren om het in je leven te kunnen ervaren.
  3. Wanneer aan alle voorwaarden voldaan is gaat het onderbewuste aan de slag en verdicht de mentale energie tot fysieke vormen. Deze komen bij jou terug als ervaringen. Je moet echter wel bereid zijn om de ervaring te accepteren. Doe je dit niet, dan lijkt het alsof je verlangen niet is gerealiseerd. Je moet daarom niet alleen geloof hechten aan een verlangen, maar ook aan de verwezenlijking ervan. Zodra je die welkom heet, zul je de gelukzalige vruchten ervan kunnen plukken.
    Soms gebeuren er echter dingen in je leven die je niet wilt. Dat vindt je dan erg lastig en daarom ga je je ertegen verzetten. Dit zal echter altijd averechts werken, en weet je waarom? Omdat jouw wereld altijd een vertaling is van zaken die je ooit op de één of andere manier hebt gewild. Die vertaling kan de vreemdste vormen aannemen, maar dat verandert niets aan de kern van de zaak. Door je tegen iets te verzetten, maak je het niet zwakker, maar juist sterker. Je kunt een ongewenste situatie enkel uit je leven verwijderen door te accepteren dat het een weerspiegeling is van iets waar je ooit om gevraagd hebt, en vervolgens bewust een nieuwe keuze te maken. Dit doe je door alle gedachten aan het ongewenste volledig los te laten en de volle aandacht te geven aan wat je wel wilt. Je zult zien dat het ongewenste verdwijnt uit je leven en plaats zal maken voor wat je werkelijk wilt.

Je weet nu hoe je je doelen kunt bereiken, maar denk nu niet dat dit betekent dat je ze kunt vasthouden zodra je ze hebt bereikt. Dat is namelijk onmogelijk omdat in het leven niets blijvend is. Alles is veranderlijk omdat het een manifestatie van het denken is. De functie daarvan is immers om gehoor te geven aan het verlangen om zoveel mogelijk ervaringen te creëren en dat kan het enkel doen op basis van veranderlijkheid. Deze draagt er zorg voor dat de ervaringen altijd blijven stromen. De pogingen van een mens om zijn creaties vast te houden lijken vaak te lukken, maar steeds zul je weer zien dat een manifestatie uiteindelijk aan zijn eigen succes ten onder gaat. Het tempo waarin dit gebeurt is echter bij ieder verschijnsel anders, en hangt samen met de hoeveelheid energie die erin geïnvesteerd wordt. De tijdsduur dat iets bestaat is daarbij totaal niet belangrijk. Het bestaan van een rotsblok kan eindeloos lijken in vergelijking met dat van een rode roos, uiteindelijk zijn beiden onderhevig aan hetzelfde veranderingsproces, en zullen dus op den duur verdwijnen. Denk dus niet dat er iets in de materiële wereld is, waarvoor een eindeloos bestaan gegarandeerd is, want dat is niet het geval. Alles zal uiteindelijk weer terugkeren tot de energetische staat waaruit het aanvankelijk werd opgebouwd.
Daarom zal een te grote gehechtheid aan je creaties je op den duur altijd pijn brengen. Gehechtheid vindt plaats wanneer een mens zich te veel met zijn creaties identificeert. In dat geval brengt hij de gedachten die tot deze creaties hebben geleid, steeds weer opnieuw in omloop. Dit heeft bijvoorbeeld tot de geboorte van het materiële Universum geleid. Het feit dat Denkers er collectief toe hebben besloten om hun ervaringen zo lang vast te houden dat ze vaste vorm gaan krijgen schept weliswaar een materieel universum, uiteindelijk wordt de ontlading van hun gedachten daardoor enkel maar uitgesteld. Op den duur zullen ook deze resultaten vervluchtigen, hoe solide ze ook lijken. In een wereld waarin het denken steeds opnieuw met verlangen gevoed wordt is voortdurende verandering het enige dat blijvend is. Zie daarom je hele leven als een spel waarbij je voortdurend ervaringen creëert, die je op den duur gewoon weer loslaat.
Het is niet verkeerd om ervaringen voor enige tijd vast te willen houden; dat is nu eenmaal noodzakelijk om er langer van te kunnen genieten. Wees je echter voortdurend bewust van het feit dat hoezeer je je ook aan bepaalde verschijnselen hecht, ze op den duur allemaal in hun eigen tempo zullen moeten verdwijnen. Wanneer je dat beseft en accepteert, kan het niet anders dan dat je een buitengewoon gelukkig leven zult hebben.

EN BESTEL OF LEEN NU DIT BIJZONDERE E-BOOK
Deel dit met je vrienden.