De Macht van Verbeelding.

Fragment uit Hoofdstuk 6.
Je huidige omstandigheden zijn nooit de maatstaf voor je mogelijkheden. Op dit gegeven is de techniek van de affirmatie en van de verbeelding gegrondvest.
Bij de eerste voorwaarde om het onderbewuste voor passende actie te programmeren zagen we dat de wil om een bepaald doel te bereiken eerst omgezet moet worden in een intentie. Rond dit gegeven is de affirmatiemethode gevormd. De tweede voorwaarde om het onderbewuste te programmeren vereist dat het doel van een levende inhoud wordt voorzien.
Hierop is de verbeelding gebaseerd. Verbeelding is de grote kunst om je zo precies mogelijk voor te stellen wat je wenst. Ofschoon je jouw versie van de werkelijkheid op vele manieren innerlijk kunt representeren, blijft het erg belangrijk dat je daar ook beelden voor gebruikt. Je innerlijke wereld is van buitengewone schoonheid en laat zich eigenlijk gemakkelijk lezen zolang je maar waarde hecht aan al zijn verschijningsvormen. Ieder beeld dat je creëert is in feite een pictogram van een werkelijkheid die dieper en groter is dan zijn verschijning aanvankelijk lijkt te suggereren. Jouw beelden zijn je specifieke wegwijzers naar de verwezenlijking van je dromen en wanneer je leert te vertrouwen op hun intrinsieke macht dan kan het niet anders zijn of je groeit in wijsheid, en creëert zo de ervaringen zoals deze door het Goddelijke verlangen zijn bedoeld.
Op het eerste gezicht lijkt dit wellicht nogal pittig, maar in wezen zeg ik hier niets anders dan dat jouw ervaring een perfecte weerspiegeling is van wat jij over jezelf gelooft.
We leven in een tijd waarin het mode is om aan van alles te twijfelen en vooral aan je authentieke macht om je leven geheel naar eigen inzicht vorm te geven. Wanneer je in die val trapt en gelooft dat dit zo is, dan zal dat je hulpeloos en onzeker maken. Immers, als twijfel jouw uitgangspunt is dan moet twijfel wel het eindstation zijn. Je zult namelijk altijd datgene oogsten wat je gezaaid hebt. Op dit gegeven sluit de derde Scheppingswet aan. Deze luidt:

“De wereld die je ziet is de wereld die je krijgt.”

Deze wet inspireert je om te vertrouwen op je eigen verbeeldingskracht. Wanneer je er namelijk in slaagt om van binnenuit, zonder oordeel, de kracht van je verbeelding te begrijpen dan zul je ontdekken wat het betekent om een schepper te zijn. Jouw verbeeldingskracht is je gegeven om als expressie te dienen van het Goddelijke verlangen naar ervaringen, en juist dat maakt jou tot medeschepper van het Universum waarin je leeft.
Hoe krachtiger dus je verbeelding, des te groter jouw macht zal zijn om je belangrijkste droom te verwezenlijken. Deze droom zal daarom gedragen moeten worden door een pakkend beeld, waarmee het onderbewuste overtuigend wordt aangestuurd. Wanneer het op creëren aankomt dan is er geen proces dat krachtiger werkt. Zoals reeds gezegd is verbeelding een ware kunst, en wanneer je kunt geloven in zijn bijzondere vermogen dan is alles mogelijk voor jou.
Veel mensen denken dat ze niet visualiseren kunnen, en misschien ben jij er één van. Ik kan je echter verzekeren dat je het vrij gemakkelijk kunt leren, zolang je het maar regelmatig oefent.
Ik zal je nu een verbeeldingstechniek aan de hand doen die uitstekend voldoet. Deze omvat een methode om een droom een zo groot mogelijke beeldende kracht mee te geven.

EN BESTEL OF LEEN NU DIT BIJZONDERE E-BOOK
Deel dit met je vrienden.